Lancering Hugo de Grootjaar

Vanochtend is op Loevestein het Hugo de Grootjaar van start gegaan. Een historisch moment in de Nederlandse geschiedenis. Vandaag is het exact 400 jaar geleden dat Hugo de Groot via zijn boekenkist uit Loevestein ontsnapte. Met een spectaculaire video van de moderne ontsnapping van Hugo de Groot in 2021 en de opening van de expositie: 400 jaar Hugo de Groot is het Hugo de Grootjaar officieel gelanceerd. 

Moderne ontsnapping in 2021
Speciaal ter ere van het jubileum van Hugo de Groots ontsnapping werd zijn ontsnapping nagebootst in de huidige tijd. Hoe zou zijn ontsnapping er in 2021 hebben uitgezien? De video laat zien hoe hij met zijn vrouw Maria plannen maakte, hulp kreeg van zijn dienstmeisje Elsje en de ontsnapping uiteindelijk volbracht. 

Hugo de Grootjaar en Hugo de Groot expositie
Door heel Nederland vinden er online en offline activiteiten plaats rondom Hugo de Groot. Van Museum het Prinsenhof in Delft tot aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens het Hugo de Grootjaar is op Loevestein de expositie: 400 jaar Hugo de Groot op Loevestein te bewonderen. In de expositie zijn niet alleen Hugo´s cel en boekenkist te zien, maar wandel je letterlijk door een universum van gedachten. Bekijk hoe experts als astronaut André Kuipers, theoloog des vaderlands Almatine Leene en coördinator humanitair oorlogsrecht van het Rode Kruis Tessa Beeloo, actuele kwesties vanuit Hugo’s gedachtegoed belichten, zoals: Van wie is mars? Bestaat er een rechtvaardige oorlog? Hoofd Museale Zaken, Annabel Dijkema: “In de expositie staan we niet alleen stil bij de ontsnapping van Hugo de Groot maar vooral bij wie hij was en zijn gedachtengoed. Gedachten zijn vrij, die kun je niet opsluiten. Net zoals bij Hugo de Groot, hij liet zijn gedachten niet opsluiten en schreef vele bekende werken in zijn tijd op Loevestein”. 

Gedachtegoed Hugo de Groot relevant
Hugo de Groot heeft met zijn boeken de loop van de geschiedenis veranderd en zijn ideeën zijn ook vandaag relevant. Wat deze geniale rechtsgeleerde heeft nagelaten is van fundamenteel belang voor tolerantie, verdraagzaamheid, vrede, vrijheid en het hedendaagse recht op nationaal en internationaal niveau. Loevestein wil met het Hugo de Grootjaar een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over deze thema’s en de bewustwording van de waarde van dit erfgoed. 

Actueel
Het gedachtegoed van Hugo de Groot is dagelijks op verschillende plekken aanwezig niet alleen op Loevestein. Zijn ideeën over vrede, vrijheid en recht zijn vandaag de dag nog actueel. Directeur van Loevestein, Ed Dumrese: “Of het nou gaat om conflicten tussen staten, humanitair oorlogsrecht of zeerecht, juist in de wereld van vandaag, waar macht weer boven recht lijkt komen te staan is zijn nalatenschap van groot belang. Net als tolerantie ten opzichte van verschillende geloofs- en levensovertuigingen en verdraagzaamheid. Dit zijn belangrijke thema’s van vandaag in onze verhardende en polariserende wereld.” 

Ambassadeur Hugo de Grootjaar
Dineke de Groot, president van de Hoge Raad, vervult de rol van ambassadeur voor het Hugo de Grootjaar. Daarmee onderstreept zij de betekenis van Hugo de Groot voor de rechtstaat van vandaag. Dineke de Groot: “Hugo de Groot was een knappe en bevlogen denker vol ideeën die bouwde aan een rechtssysteem met oog voor behoeften van mensen en voor de tijdgeest. De ordenende functie van het recht zette hij in als een middel voor conflictpreventie en conflictoplossing. Regels op een bepaald rechtsgebied beschreef hij als een manier om rechtszekerheid te bieden. Om het voorzienbaar te maken voor mensen wat je kunt verwachten als je er samen niet uitkomt en je zaak voorlegt aan de rechter. Het werk van Hugo de Groot bevat ook voor onze tijd tal van ideeën en aanknopingspunten om verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in de leefsituatie van mensen te bevorderen.” 

Postzegel
Speciaal ter ere van het Hugo de Grootjaar is er een Hugo de Groot postzegel uitgebracht. Een stijlvol ontwerp van Sandra Smulders bestaande uit een drieluik map met het levensverhaal van Hugo de Groot. De map bevat 5 verschillende postzegels met een geschilderd portret en oude afbeeldingen van Hugo de Groots veroordeling en ontsnapping. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.hugodegroot.nl. 

  

   


Dit bericht delen?


© Slot Loevestein - Initiatiefnemer van het Hugo de Grootjaar
Website door Janssen.nl