Het wonder van Holland terug op Loevestein

400 JAAR HUGO DE GROOT

Op 5 juni heropent Loevestein haar deuren! Eindelijk kan Loevestein haar expositie onthullen aan het grote publiek: een unieke tentoonstelling over het leven van Hugo de Groot, het wonder van Holland. Niet zomaar een tentoonstelling maar een beleving, een ervaring, die nieuwe gedachten inspireert en de bezoeker aan het denken zet. Loevestein zorgt natuurlijk voor een veilig bezoek met een vaste route en het hanteren van alle coronaregels.

 Kruip in het hoofd van Hugo de Groot

In de tentoonstelling 400 jaar Hugo de Groot kruip je in het hoofd van een van Nederlands belangrijkste rechtsgeleerden. In de expositie wordt aandacht besteed aan de ontsnapping van Hugo de Groot. Dit is in de afgelopen 400 jaar op vele manieren verbeeld in film, boeken, fotografie en beeldende kunst. Bezoekers kunnen zelf een kijkje nemen in de boekenkist. De expositie loopt langs de daadwerkelijke cel van Hugo de Groot. In deze cel werd hij in 1619 opgesloten op Loevestein, toen een staatsgevangenis.

Universum van gedachten

Ervaar in de expositie het ‘universum van gedachten’. Hugo de Groot verbaasde velen door zijn intelligentie en kennis. Op elfjarige leeftijd werd hij door de Franse koning al ‘Het wonder van Holland’ genoemd. De Groot had een brede interesse en schreef boeken over onder andere recht, religie, oorlog en politiek. Zijn werk vormt de basis van onder meer het huidig internationaal recht en zeerecht. Hugo de Groot baseerde zich bij het schrijven van zijn werken op het idee dat ieder mens mag denken en geloven wat hij wil en recht heeft op een gelijke behandeling. Zijn gedachtegoed is nog altijd actueel. Hoe kunnen wij vanuit zijn ideeënwereld naar actuele kwesties kijken?

Experts aan het woord

Experts als astronaut André Kuipers en coördinator humanitair oorlogsrecht van het Rode Kruis Tessa Beeloo reflecteren in deze ruimte vanuit Hugo de Groots gedachtegoed op kwesties waar zij mee te maken hebben, zoals: Van wie is mars? Hoe ga je om met tegenstrijdige religieuze standpunten? Dit doen zij aan de hand van vijf van Hugo de Groots belangrijkste werken waarbij eerherstel, de ruimte, recht, oorlog en religie centraal staan.

400 jaar geleden ontsnapt

In 2021 is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot (1583-1645) ontsnapte uit Loevestein. Deze ontsnapping in een boekenkist is de meest spectaculaire uit de Nederlandse geschiedenis. Hugo de Groot heeft met zijn boeken de loop van de geschiedenis veranderd en zijn ideeën zijn ook vandaag relevant. Wat deze geniale rechtsgeleerde heeft nagelaten is van fundamenteel belang voor tolerantie, verdraagzaamheid, vrede, vrijheid en het hedendaagse recht op nationaal en internationaal niveau.

Hugo de Grootjaar

In 2021 organiseert Loevestein in samenwerking met vele partners, het Hugo de Grootjaar. Loevestein wil met het Hugo de Grootjaar en de expositie 400 jaar Hugo de Groot een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie over deze thema’s en de bewustwording van de waarde van dit erfgoed. Naast de expositie 400 jaar Hugo de Groot vinden in het Hugo de Grootjaar door heel Nederland online en offline activiteiten rondom Hugo de Groot plaats. Van Museum het Prinsenhof in Delft tot aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Alle informatie en activiteiten zijn te vinden op www.hugodegroot.nl. Via deze website kunnen nog het gehele jaar nieuwe activiteiten rondom Hugo de Groot aangemeld worden.

Moderne ontsnapping in 2021

Speciaal ter ere van het jubileum van Hugo de Groots ontsnapping werd zijn ontsnapping nagebootst in de huidige tijd. Hoe zou zijn ontsnapping er in 2021 hebben uitgezien? De video laat zien hoe hij met zijn vrouw Maria plannen maakte, hulp kreeg van zijn dienstmeisje Elsje en de ontsnapping uiteindelijk volbracht.


Dit bericht delen?


© Slot Loevestein - Initiatiefnemer van het Hugo de Grootjaar
Website door Janssen.nl