Fondsen

Expositie: 400 jaar Hugo de Groot

Samen met Spinoza, Erasmus en Christiaan Huygens behoort rechtsgeleerde Hugo de Groot (1583-1645) tot de grootste denkers van Nederland. De rode lijn in het gedachtegoed van Grotius is tolerantie. De basisprincipes van het rechtssysteem gelden voor iedereen, ongeacht geloof of ras. Hij bepleit de inperking van de alomvattende invloed van godsdienst op de maatschappij. In zijn boek ‘Over het recht van Oorlog en Vrede’ onderzoekt De Groot of een rechtvaardige oorlog bestaat. Als oorlog onvermijdelijk is en om een goede reden gevoerd wordt, zijn er volgens De Groot een aantal regels waar landen zich aan moeten houden. Deze gedachte is een uitgangspunt van de Verenigde Naties.

Het gedachtegoed van De Groot blijft onverminderd actueel. Hugo de Groots spectaculaire ontsnapping in een boekenkist is Loevesteins unique selling point: geen ander museum kan dit verhaal, dat verankerd is het in collectieve geheugen en in de Canon van de Nederlandse geschiedenis, vertellen op de plek waar het gebeurd is.  In 2021 is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot uit Loevestein ontsnapte. Dit is reden om de presentatie over zijn gedachtegoed te vernieuwen. Met de enige echte gevangeniscel en een nieuwe verrassende, interactieve presentatie waarin collectie, verhalen en uitdagende presentatietechnieken op een creatieve manier samenkomen, willen we de bezoeker het gevoel geven dat hij deel uit maakt van de geschiedenis. Dit doen we door het aanspreken van zintuigen, interactie en het bieden van de historische sensatie.

Met behulp van de volgende fondsen is deze expositie tot stand gekomen:

 

© Slot Loevestein - Initiatiefnemer van het Hugo de Grootjaar
Website door Janssen.nl