Wetenschappelijk symposium op Loevestein

Categorie:
tentoonstelling
Datum:
18 november 2021
Locatie:
Loevestein, Poederoijen
Provincie:
Gelderland
Geschikt voor kinderen:
Ja
Bijzonderheden:
NVT

Beschrijving

SYMPOSIUM
LET THE FUTURE GENERATIONS ESCAPE
18 & 19 november 2021

Symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties in het Hugo de Grootjaar/Symposium on the human rights of future generations in the framework of Hugo de Groot (Grotius) year.

Op 18 en 19 november organiseert Loevestein, in samenwerking met Maastricht University en Lab Toekomstige Generaties een symposium over de mensenrechten van toekomstige generaties.

Het symposium wordt georganiseerd tijdens het Hugo de Grootjaar. In dit themajaar wordt het gedachtegoed van Hugo de Groot herdacht, 400 jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Loevestein in 1621. Tijdens het symposium wordt door invloedrijke sprekers uit binnen- en buitenland stilgestaan bij de vraag hoe onze nalatenschap over 400 jaar wordt beoordeeld, in 2421.

Hugo de Groots persoonlijke motto is hierbij immer actueel: Ruit hora, de tijd vliegt! Hoe kunnen wij onze tijd zo goed mogelijk besteden om het menselijk leven in de toekomst te behouden? Vragen die tijdens het symposium worden besproken zijn: hoe beschermen, bewaken en herstellen we onze gedeelde hulpbronnen voor onze toekomstige generaties, als we deze vandaag de dag niet op verantwoorde en gelijkwaardige manier kunnen aanspreken? En, als we onze voorouders hiervoor niet verantwoordelijk kunnen en niet willen maken, hoe kunnen wij dan nu wel onze verantwoordelijkheid nemen?

Het symposium is een aftrap  om deze leemte op te vullen en bovenstaande vragen te bespreken. Maastricht University heeft het initiatief genomen om een deskundig ​​juridisch advies op te stellen waarin de mensenrechten van toekomstige generaties worden uitgelegd. In deze ‘Maastricht Principles’ dienen om krachtig op te treden tegen de ernstige risico’s die dreigen voor onze toekomstige mensen. Het idee van een reeks principes zal worden uitgelegd en als rode draad door het symposium lopen. Meer details over het programma volgen binnenkort.

Het symposium vindt plaats op 18 november in de middag en 19 november overdag, op Loevestein, in Poederoijen, Nederland. Gezien de mogelijke beperkingen door Covid-19, kunnen we waarschijnlijk slechts een beperkt aantal bezoekers op het kasteelterrein toelaten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen, is het symposium ook online toegankelijk.

 On 18 & 19 November Loevestein castle, in collaboration with Maastricht University and Lab Toekomstige Generaties (Lab Future Generations), will organise a symposium on the human rights of future generations.

This symposium is organised in the framework of the Hugo de Groot (Grotius) year, in which Grotius’ work is commemorated 400 years after his escape from Loevestein Castle in 1621. A question to be discussed is how our legacy will be judged in 400 years from now, in 2421?

A very contemporary idea in this respect is Grotius’ personal motto which may inspire us: Ruit hora, which means: Time is running away! How can we use the present time to the best of our abilities to preserve human life in the future? Important questions that need to be addressed today are: How do we protect, safeguard and restore the commons and natural resources for our future generations if we are not able to use and share these equally and responsibly today? If we can’t, and probably don’t want, to make the people of the past accountable, how can we take responsibility today?

The symposium is a starting point in filling this gap. During the symposium the above questions will be addressed. Maastricht University has taken the initiative to draft a legal expert opinion (the Maastricht Principles) which explains the human rights of future generations so that they powerfully address the severe risks that have been imposed on future people. The idea of a set of Principles will be explained and run as a red thread throughout the symposium. Many influential speakers from home and abroad already agreed to participate. More details on the program will follow soon.

The symposium takes place on November 18th in the afternoon, and November 19th during the day. The symposium will be held at Loevestein Castle, in Poederoijen, the Netherlands. Given the Covid-19 restrictions, we probably can allow only a limited number of visitors to the castle ground. To ensure that as many people as possible can participate, the symposium is also accessible online.


Deze activiteit delen?


© Slot Loevestein - Initiatiefnemer van het Hugo de Grootjaar
Website door Janssen.nl